Nhóm sản phẩm Thảo dược

Giới thiệu chung Lịch sử hình thành và phát triển của SỞ Y Tế Hải phòng


Cuối tháng 2 năm 1955, dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí và các Thứ trưởng Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Hội nghị cán bộ y tế Toàn quốc lần đầu tiên được họp tại Hà Nội. Tại hội nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho cán bộ nhân viên Ngành Y tế do chính tay Người đánh máy. Nội dung bức thư không chỉ được coi là một Chỉ thị về đường lối phục vụ và xây dựng ngành Y tế mà còn là lời nhắc nhở nhiệm vụ đối với những người làm công tác y tế trong quá khứ, hiện tại và tương lai sau này. Có thể nói lịch sử hình thành, phát triển và trưởng thành của mình, lớp lớp thế hệ cán bộ, nhân viên, lao động Ngành Y tế Hải Phòng đã luôn theo lời chỉ dạy của Bác Hồ, nỗ lực phấn đấu không ngừng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
          Thời kỳ 1955 - 1964: Trong 10 năm Ngành Y tế Hải phòng đã tập trung xây dựng và phát triển y tế ở nông thôn làm cho bộ mặt ở nông thôn thay đổi rõ rệt. Nền y tế cách mạng đã làm biến đổi nhận thức và tác phong của những người cán bộ y tế chế độ cũ: sẵn sàng mang hết tâm trí, nghị lực để chăm lo sức khỏe cho người dân, thương yêu quý trọng người bệnh như chính người thân ruột thịt trong gia đình. Thời kỳ này Ngành Y tế đã thực hiện thắng lợi quan điểm của Đảng về công tác y tế: Phòng bệnh là chính, chữa bệnh là quan trọng. Bên cạnh đó một số Đội chuyên khoa, Đội chống sốt rét, Phân hội Đông Y, Bệnh viện thành phố… được thành lập đã tạo tiền đề cho Y tế Hải Phòng từng bước vững vàng đi lên. Công tác phòng bệnh được tăng cường đã kịp thời ngăn ngừa và dập tắt được các ổ dịch bệnh không cho phát triển và lây lan. Việc kết hợp giữa đông và tây y có nhiều tiến bộ về nhận thức và tư tưởng, tổ chức cũng như công tác phòng chữa bệnh trong việc sản xuất thuốc men và nghiên cứu y học. Chất lượng điều trị tại các bệnh viện, bệnh xá được nâng cao. Mạng lưới y tế nông thôn được củng cố và tăng cường…
          Thời kỳ 1965 - 1975: Thời gian này, đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh đánh phá miền Bắc nước ta, nhiệm vụ của Ngành Y tế chuyển từ thời bình sang thời chiến, vừa phục vụ sản xuất, vừa phục vụ chiến đấu và cấp cứu chấn thương. Mặc dù thời kỳ này Ngành Y tế còn gặp nhiều khó khăn do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ gây ra, nhưng Ngành đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành tích nhất định trên các mặt vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, chữa bệnh, công tác dược, góp phần tích cực vào việc bảo vệ sức khỏe cán bộ và nhân dân, phục vụ chiến đấu và sản xuất. Sau hòa bình lập lại đã nhanh chóng khôi phục các cơ sở y tế, kịp thời chuyển hướng mọi hoạt động đáp ứng yêu cầu mới. Nhờ đó Ngành Y tế đã có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.
           Thời kỳ 1975 - 1992: Các công tác: phòng chống dịch, phòng chống các bệnh xã hội, tiêm chủng mở rộng cũng như sản xuất lưu thông thuốc, trồng dược liệu, phát triển nền y học cổ truyền dân tộc cũng đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Y tế tuyến xã được củng cố về tổ chức cán bộ, nội dung và phương thức công tác. Bên cạnh đó, để công tác y tế trong giai đoạn mới đạt được những kết quả toàn diện và đồng đều, Ngành Y tế cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển phong trào vệ sinh phòng bệnh sâu rộng trong cán bộ, nhân dân toàn thành phố; Tập trung sức xây dựng tuyến y tế cơ sở bao gồm xã, đường phố, xí nghiệp, cơ quan, trường học… thành một tuyến mạnh; Nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh; Thực hiện tốt công tác sinh đẻ có kế hoạch; Đẩy mạnh kết hợp đông y, tây y và giải quyết tốt việc sản xuất, phân phối thuốc; Tăng cường và cải tiến công tác quản lý của ngành, phát huy tốt lực lượng cán bộ, cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về y tế; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Các nhiệm vụ này từng bước được Ngành Y tế thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
        Thời kỳ 1992 - 2002: Đây là thời kỳ Ngành Y tế kiện toàn được hệ thống tổ chức, thực hiện quản lý tập trung thống nhất theo Ngành và thực hiện mô hình Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, đặc biệt là kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở, đưa y tế cơ sở đi vào hoạt động đều, thực hiện có hiệu quả 12 chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Bước đầu đã thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh, nâng cao y đức, chú trọng xây dựng ngành trên cả 3 lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn kỹ thuật và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ viên chức, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ y tế, nhất là đối với cán bộ y tế cơ sở. Có được kết quả trên là do có nhận thức đúng ngành đã sớm đề ra đề án xây dựng định hướng phát triển sự nghiệp y tế. 
         Thời kỳ 2003 - 200: Thời kỳ này Ngành Y tế trong thế ổn định và phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, toàn ngành đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao rõ rệt. Bệnh viện tuyến thành phố, quận, huyện được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị, những quy chế về chuyên môn, về quản lý bệnh viện được thực hiện khá tốt. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn. Thuốc phục vụ cho phòng bệnh và chữa bệnh được đáp ứng đầy đủ với chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp và không có thuốc giả, thuốc kém chất lượng lưu hành trên thị trường. Công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng và tập trung chỉ đạo nên đã không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tiếp tục được triển khai và đạt hiệu quả ở cộng đồng. Đây cũng là thời kỳ mà Ngành Y tế tiếp tục kiện toàn tổ chức từ tuyến TP  đến tuyến y tế cơ sở. Thực hiện quản lý theo ngành, từ đó tập trung được các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí tạo nên sức mạnh to lớn để phát huy nội lực trong quá trình chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ. Chất lượng hoạt động của y tế cơ sở được nâng lên rõ rệt về quản lý điều hành và thực hiện chuyên môn. Phong trào học tập đã phát triển mạnh mẽ nhất là y sỹ đi học bác sỹ để về công tác tại Trạm Y tế xã.
        Thời kỳ 2008 - 2010: Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời kỳ này đã có những bước tiến vượt bậc với sự đổi mới toàn diện, tạo ra một diện mạo mới cho ngành Y tế Hải Phòng, hiệu quả và chất lượng. Được thể hiện ở việc tiến hành một số cơ chế mở, nhằm phát huy nội lực, khuyến khích, thu hút đầu tư để phát triển ngành Y tế. Trong đó tập trung cải cách hành chính trong toàn ngành, phát huy vai trò độc lập tự chủ của các đơn vị, thực hiện việc giao khoán kinh phí từng phần và hoàn toàn cho các đơn vị có thu. Đồng thời đẩy nhanh quá trình xã hội hóa công tác y tế trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng đối với mọi hoạt động của y tế. Tăng cường liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm tranh thủ các chương trình viện trợ, đầu tư để từng bước tạo ra thế và lực cho Ngành Y tế Hải Phòng sẵn sàng hội nhập và phát triển. Đặc biệt thời kỳ này Ngành Y tế đã có chủ trương cho phát triển hệ thống y tế tư nhân có chất lượng, đảm bảo khả năng khám và chữa bệnh cho nhân dân, góp phần giảm bớt sự quá tải ở Bệnh viện Đa khoa thành phố. Bên cạnh đó, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn được củng cố và phát triển về nhân lực. Công tác xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã được tiến hành toàn diện, có kế hoạch. Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú… qua đó nhận thức của người dân đã được nâng lên, người dân đã biết cách tự phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
       Thời kỳ 2011 đến nay: Hệ thống y tế của thành phố được quản lý theo ngành, từ thành phố đến cơ sở được củng cố và từng bước được sắp xếp lại một cách đồng bộ, ổn định
       Mặc dù với bao bộn bề, khó khăn, nhưng với tinh thần tự lực, biết dựa vào dân, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, của Bộ, Ngành Trung ương; sự phối kết hợp có hiệu quả của các Sở, Ban Ngành, các đoàn thể của thành phố và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, cán bộ nhân viên Ngành Y tế Hải Phòng đã đoàn kết nỗ lực thực hiện có những bước đi khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: khoa học quản lý, phát triển chuyên môn, kỹ thuật để tạo ra một sự tiến bộ mới về chất trong các hoạt động: Phòng bệnh, khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng dân số, cung ứng thuốc và vật tư y tế, hợp tác quốc tế, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ thầy thuốc có chuyên môn giỏi, duy trì nghiêm các chế độ, quy định trong chuyên môn, coi trọng rèn luyện y đức, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, noi gương Anh hùng, Liệt sỹ - Bác sỹ Đặng Thùy Trâm, thực hiện tốt Chỉ thị 09 của Bộ Y tế và quy tắc ứng xử của Ngành Y tế thành phố Hải phòng... nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ, phát huy tính chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công và người nghèo, tạo những bước tiến vững chắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số - KHHGĐ.
          Với những phấn đấu không biết mệt mỏi, nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân số - KHHGĐ nên nhiều cá nhân, tập thể của Ngành Y tế đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các cấp quản lý...
           Những kết quả đạt được trong những năm qua đã thực sự khích lệ, là mục tiêu để Ngành Y tế Hải Phòng tiếp tục vươn lên, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Có thể nói hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành của Ngành Y tế Hải Phòng gắn liền với từng giai đoạn phát triển của đất nước, song sợi chỉ đỏ vẫn xuyên suốt hành trình đi tìm niềm vui cho người bệnh vẫn là niềm tin, ý chí thực hiện theo lời Bác dạy "Lương y như từ mẫu".
I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 
 1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế). 
2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. 
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 
a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương; 
b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế; 
c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở; 
d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế. 
2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 
a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật; 
b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực y tế; 
c) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn; 
d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương. 
3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. 
4. Về y tế dự phòng 
a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật. 
b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; 
c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạophòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. 
5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng 
a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật; 
b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. 
6. Về y dược cổ truyền 
a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương; 
b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh; 
c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. 
7. Về thuốc và mỹ phẩm 
a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật; 
b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. 
8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm 
a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; 
b) Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. 
9. Về trang thiết bị và công trình y tế 
a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế; 
b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. 
10. Về dân số - kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản 
a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình; 
b) Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản; 
c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật. 
11. Về bảo hiểm y tế 
a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; 
b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. 
12. Về đào tạo nhân lực y tế 
a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế vàchính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh; 
b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 
13. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật. 
14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật. 
15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của ngành y tế đối với Phòng Y tế. 
16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao. 
17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. 
18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 
19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 
20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế. 
21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
  • Địa chỉ: Số 38 Lê Đại Hành - quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng 
  • Trưởng ban biên tập: Tiến sĩ Trần Anh Cường - Giám đốc Sở 
  • Webiste: http://soytehaiphong.gov.vn/
  • Email: trananhcuong@haiphong.gov.vn, trananhcuongsythp@gmail.com
  • ĐT: 02253 745 478 - Fax: 0225.3823802
Website liên liên kết: https://tamminhduong.com/
Một số bài viết liên quan tới sức khỏe:
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348092/Y-hoc-co-truyen/Thoat-vi-dia-dem--Nguyen-nhan--dau-hieu-va-cac-cach-chua-benh.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/347008/y-hoc-co-truyen/thoat-vi-dia-dem-that-lung-la-gi--nguyen-nhan--trieu-chung--chua-khoi-duoc-khong-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348102/Y-hoc-co-truyen/Thoat-vi-dia-dem-co--Hinh-anh--bieu-hien-va-huong-dieu-tri-benh.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353164&catname=y-hoc-co-truyen&title=thuoc-tri-thoat-vi-dia-dem-tot-hien-nay-cho-doc-gia-tham-khao
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348197/Y-hoc-co-truyen/Thoat-vi-dia-dem-co-chua-khoi-duoc-khong-va-co-nguy-hiem-khong-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353280&catname=y-hoc-co-truyen&title=6-thuoc-tri-dau-than-kinh-toa-tot-nhat-hien-nay-giam-dau-nhanh
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348111/Y-hoc-co-truyen/Phong---Loi-dia-dem-co-nguy-hiem-va-co-chua-khoi-duoc-khong-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353165&catname=y-hoc-co-truyen&title=nguoi-bi-thoat-vi-dia-dem-nen-an-gi-va-kieng-an-uong-do-gi-tot
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348146/Y-hoc-co-truyen/10-bai-tap-chua-thoat-vi-dia-dem-cot-song-lung--co-cho-nguoi-benh.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348252/Y-hoc-co-truyen/Thoat-vi-dia-dem-L4-L5--L5-S1--He-qua-va-cach-xu-ly-triet-de.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348303/Y-hoc-co-truyen/Mo-thoat-vi-dia-dem--Gia-tien--dia-chi-va-phuong-phap-phau-thuat.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348325/Y-hoc-co-truyen/Tu-the-ngu-cho-nguoi-thoat-vi-dia-dem-va-cac-loai-nem--goi-phu-hop.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348336/Y-hoc-co-truyen/Cach-bam-huyet-chua-thoat-vi-dia-dem-ket-hop-xoa-bop--massage-nhe-nhang.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=348407&catname=y-hoc-co-truyen&title=rach-bao-xo-dia-dem-co-lanh-duoc-khong-va-cach-chua-dut-diem
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348345/Y-hoc-co-truyen/Thoai-hoa-khop-goi-la-gi--Nguyen-nhan--dau-hieu-va-cac-phuong-phap-dieu-tri.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348366/Y-hoc-co-truyen/Dau-nhuc-xuong-khop-la-benh-gi--Nguyen-nhan-va-cach-chua-giam-dau-nhanh-chong.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348375/Y-hoc-co-truyen/Te-bi-chan-tay-la-benh-gi--Nguyen-nhan-va-cach-chua-nhanh--hieu-qua-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348382/Y-hoc-co-truyen/Dau-vai-gay--Nguyen-nhan-va-cach-chua-tri-dau-moi-vai-gay-hieu-qua.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353166&catname=y-hoc-co-truyen&title=viem-khop-dang-thap-la-gi-nguyen-nhan-trieu-chung-va-phuong-phap-dieu-tri-benh
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/347013/y-hoc-co-truyen/thoai-hoa-cot-song-la-gi--trieu-chung--nguyen-nhan-va-cach-chua.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353167&catname=y-hoc-co-truyen&title=thuoc-tri-thoai-hoa-cot-song-tot-nhat-hien-nay-ngoai-thi-truong
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353168&catname=y-hoc-co-truyen&title=cach-chua-thoai-hoa-cot-song-bang-dan-gian-tai-nha-hieu-qua
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/347009/y-hoc-co-truyen/voi-hoa-cot-song-la-gi--co-chua-duoc-khong--cach-dieu-tri.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348047/Y-hoc-co-truyen/Thoai-hoa-dot-song-lung-l4-l5--Vi-tri-va-giai-phap-dieu-tri.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348110/Y-hoc-co-truyen/10-Bai-tap-thoai-hoa-cot-song-lung-bang-the-duc-va-yoga-cho-nguoi-benh.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353196&catname=y-hoc-co-truyen&title=thoai-hoa-dot-song-co-la-gi-nguyen-nhan-trieu-chung-va-cach-chua-tri-benh
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=348091&catname=y-hoc-co-truyen&title=cach-chua-thoai-hoa-dot-song-co-bang-thuoc-nam-va-dong-y-tai-nha
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353169&catname=y-hoc-co-truyen&title=thuoc-tri-thoai-hoa-dot-song-co-hieu-qua-nhat-hien-nay-2021
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353261&catname=y-hoc-co-truyen&title=dia-chi-kham-chua-thoai-hoa-dot-song-co-o-dau-tot-va-tin-cay-nhat
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348145/Y-hoc-co-truyen/9-Bai-tap-chua-thoai-hoa-dot-song-co-tap-den-dau-khoi-den-do.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353262&catname=y-hoc-co-truyen&title=thoai-hoa-dot-song-co-gay-dau-dau-chong-mat-va-bien-phap-dieu-tri
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348304/Y-hoc-co-truyen/Bi-thoai-hoa-dot-song-co-nen-an-gi--kieng-an-gi-cho-tot-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348326/Y-hoc-co-truyen/Thoai-hoa-dot-song-co-gay-te-tay-va-giai-phap-xu-ly-tinh-trang-nay.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/345994/y-hoc-co-truyen/gai-cot-song-la-gi--nguyen-nhan--trieu-chung--co-nguy-hiem-va-chua-duoc-khong-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/345994/y-hoc-co-truyen/gai-cot-song-la-gi--nguyen-nhan--trieu-chung--co-nguy-hiem-va-chua-duoc-khong-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/345984/y-hoc-co-truyen/gai-dot-song-co-la-gi--nguyen-nhan--trieu-chung--co-nguy-hiem-khong-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=348095&catname=y-hoc-co-truyen&title=thuoc-tri-gai-cot-song-bang-thuoc-nam-thuoc-tay-tot-nhat-de-tham-khao
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348103/Y-hoc-co-truyen/Gai-doi-cot-song--Vi-tri--che-do-dinh-duong-va-cach-dieu-tri-benh.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348327/Y-hoc-co-truyen/Bi-gai-cot-song-kieng-an-gi-va-nen-an-gi-de-day-lui-benh-tot-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348305/Y-hoc-co-truyen/Cac-bai-tap-tri-gai-cot-song-de-thuc-hien-cho-nguoi-benh.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/345987/y-hoc-co-truyen/dau-day-than-kinh-toa-la-gi--nguyen-nhan--trieu-chung--chua-duoc-khong-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353280&catname=y-hoc-co-truyen&title=6-thuoc-tri-dau-than-kinh-toa-tot-nhat-hien-nay-giam-dau-nhanh
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348148/Y-hoc-co-truyen/Cac-bai-tap-yoga--the-duc-chua-dau-than-kinh-toa-cho-nguoi-benh.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348104/Y-hoc-co-truyen/Nhung-cay-thuoc-Nam-chua-dau-day-than-kinh-toa-theo-dan-gian-vuon-nha.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/345993/y-hoc-co-truyen/dau-nhuc-tu-mong-xuong-bap-chan-la-trieu-chung-cua-benh-gi-.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348306/Y-hoc-co-truyen/Cach-cham-cuu-chua-dau-than-kinh-toa-giup-ho-tro-giam-dau.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348328/Y-hoc-co-truyen/Cach-xoa-bop-bam-huyet-chua-dau-than-kinh-toa-dac-biet.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348105/Y-hoc-co-truyen/Dau-lung-duoi-la-trieu-chung-benh-gi--Nguyen-nhan-va-phuong-phap-dieu-tri.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348199/Y-hoc-co-truyen/Dau-lung-tren--Bieu-hien-va-cach-xu-ly-do-cac-benh-ly-cot-song.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348307/Y-hoc-co-truyen/Dau-lung-ben-trai--Dau-hieu--doi-tuong-dau-va-huong-giai-quyet.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=1283&pageid=30607&catid=58812&id=353170&catname=y-hoc-co-truyen&title=cac-thuoc-tri-dau-lung-tot-nhat-giup-giam-dau-nhanh-chong
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/348147/Y-hoc-co-truyen/Cach-chua-dau-lung-nhanh-nhat-tai-nha-voi-cac-meo-don-gian.aspx
http://soytehaiphong.gov.vn/soytehpg/1283/30607/58812/340216/Y-hoc-co-truyen/Chua-gai-cot-song-bang-hat-duoi-uoi-hieu-qua-va-nhung-luu-y-khi-su-dung.aspx


 
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay1,639
  • Tháng hiện tại20,261
  • Tổng lượt truy cập28,291,898
Tư vấn chính sách nông thôn mới Thời tiết nhà nông Hệ thống văn bản Bộ nông nghiệp Công báo tỉnh Công thông tin tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Giấy phép thiết lập Website số 938/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/4/2015
Trưởng ban biên tập:  Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng : Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.892.689; Fax: 0393.691.889; Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây